BEHANDLINGSMETODER

Rehabiliteringsträning
Rehabiliteringsträningen kan sägas är grunden i fysioterapi/sjukgymnastik. Ingen passiv behandling blir helt effektiv utan rehabiliteringsträningen. Efter operation eller skada rehabiliteringsträningen ofta avgörande för att ditt djur ska återgå till sin normala aktivitetsnivå utan följdskador. Rehabiliteringsträningen kan både omfatta stabilitetsträning, rörelseträning , cirkulationsträning och styrketräning.

Manuell behandling
I manuell behandling arbetar jag med mina händer.  Använder mig mest utav mjukdelsbehandling som exempelvis massage, stretch, triggerpunktsbehandling men även utav mjuka ledmobiliseringsmetoder.

Kinesiologitejpning
Kinesiologistejpen har i många år används flitigt inom humansidan och på senare år har det blivit ett växande redskap inom djurrehabiliteringen. Med hjälp av elastisk tejp kan den terapeut som har god kunskap om djurets biomekanik stimulera djuret att använda sina muskler "rätt" igen genom sensorisk input. 

Akupunktur
Används i första hand som smärtlindring vid muskulära besvär eller  fastställd diagnos som exempelvis artros, diskbråck etc. Innebär behandling med hjälp av nålar kroppen. Jag arbetar mest med triggerpunktsakupunktur inom djurfysioterapi. 

 Laser
Komplementerande behandling som enligt ovan används vid helt fastställda diagnoser. Akuta och kroniska åkommor kan behandlas med laser som exempelvis smärta, inflammation, senskador och sår. Laser stimulerar läkning och llindrar smärta. Effekten är väldokumenterad och vetenskapliga litteraturen mycket omfattande.