Vad är en legitimerad fysioterapeut?

Fysioterapeut är det "nya" namnet på sjukgymnast och är sedan januari 2014 en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvården. Att vara legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast innebär att du har tre års universitetsutbildning som grund med kandidatexamen. Därefter kan leg. fysioterapeuter/ sjukgymnaster välja att vidareutbilda sig inom veterinärmedicin. Titeln Fysioterapeut är  inte skyddad av jordbruksverket varvid det ibland kan uppstå missförstånd angående vilken utbildning den ni anlitar har. Var därför som djurägare alltid noga med att be den ni anliitar redogöra för utbildningen.

En legitimerad fysioterapeut arbetar med rehabilitering med hjälp av träning, manuella metoder (led- och mjukdelsmobilisering), akupunktur, tejpning ect. Alltid med en noggrant utförd röreseanalys och undersökning till grund för valet av behandlingsupplägg. Inom veterinärmedicin är just samarbetet med veterinären av stor vikt.