UTBILDNING INOM VETERINÄRMEDICIN

Akupunktur för häst, 7,5 hp, Luleå Tekniska Universitet 2012
Akupunktur för hund, 7,5 hp, Luleå Tekniska Universitet 2012
Ortopedisk Manuell terapi för Hund, 15 hp, Luleå Tekniska Universitet 2013
Medlemshelg LSVET, Rörelseanalys Häst & Hund, 2014
Biomechanics and motor control Performance of the equine spine, Evidensia Djursjukhus Helsingborg 2015
Medlemshelg LSVET, Kate Hesse, 2015
Hundens Motoriska Kontroll & Hoppteknik,  våren 2016
Medlemshelg LSVET: Straighness training (Häst), 2016
Konditionstränings/ pulsmätning på hund, 2016
Veterinary Symposium/ Kiruna Sled dog symposium inriktning ortopediska skador och nutrition slädhundar
Kiruna oktober 2017

2018-2019 Sportmedicin och rehabilitering Hund och Katt, Sveriges Lantbruksuniversitet:
Klinisk träningslära för hund och katt, 3.0 hp
Manuell klinisk undersökning av rörelsesystemet, hund och katt, 2.5 hp
Klinisk rörelseanalys, hund och katt, 2.5 hp
Ortopedi och neurologi, hund och katt, 3.0 hp
Behandlingsmetoder inom sportmedicin och rehabilitering, hund och katt, 2.5 hp

Evidensia Helsingborgs djursjukhus, Laurie Edge Hughes, mars 2019:
Advanced Manual Therapy of the Canine Spine 
Conditioning the Canine Athlete
Myofaschial Manual Therapies for the Axial Skeleton & Extremities

Idrottsmedicin, 7,5 hp hösten 2019

Kissing spine rehab - Evidence informed equine physiotherapy and rehabilitation - Gillian Tabor
(Webinar)

Sportmedicin och rehabilitering Häst, Sveriges Lantbruksuniversitet, höst 2020
Manuell klinisk undersökning av rörelsesystemet, häst, 2.5 hp
Klinisk träningslära för häst, 3,0 hp
Klinisk rörelseanalys för häst, 2,5 hp
Ortopedi och neurologi häst,  3,0 hp

Idrottsmedicin- Hälsofrämjande styrketräning (human), 7,5 hp (höst 2020)

Utöver det tilläggsutbildningar inom träning, akupunktur, tejpning och manuell terapi inom humanvården.